top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor deelname aan de door MamaYogi cursussen en proeflessen.

 

Artikel 2 – Gegevens
Alle gegevens die je via de site aan MamaYogi verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor MamaYogi. Voor meer informatie met betrekking tot ons privacybeleid, gelieve de privacyverklaring te raadplegen.

 

Artikel 3 – Aanmelden
Je kunt je via het inschrijfformulier op de website aanmelden of via mail naar info@mamayogi.nl. Je ontvangt binnen 2 werkdagen bevestiging van je aanmelding. 

 

Artikel 4 – Tarieven
De tarieven zijn terug te vinden op de website bij de betreffende activiteit en tijdens het reserveringsproces. Indien gewenst, kan er een eerst een proefles worden gevolgd. Deze is altijd gratis en volledig vrijblijvend.

 

Artikel 5 – Betaling
Na het reserveren van de cursus krijg je een factuur om de betaling te voldoen op rekening NL46 RABO 0173 9671 75 t.n.v. M.E. Sesmilo Mamayogi. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Andere betaalwijze is enkel mogelijk na goedkeuring van MamaYogi.
 

Artikel 6 – Annulering door deelneemster
Tot 3 weken voor de startdatum van de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd
Tot 2 weken voor de startdatum van de cursus zal er 50% restitutie plaatsvinden.
Tot 7 dagen voor de startdatum van de cursus zal er 25% restitutie plaatsvinden
Daarna is er geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 7 – Gemiste lessen
Een maximum van twee gemiste lessen kan kosteloos ingehaald worden indien er voldoende plaats beschikbaar is op andere lesdagen of apart georganiseerde inhaalmomenten. 

 

Artikel 8 – Annulering door MamaYogi
Mocht door overmacht aan de kant van MamaYogi de cursus niet door kunnen gaan, dan is MamaYogi gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te veranderen of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen. Mocht de benodigde groepsgrote (minimaal 4) niet behaald worden, dan behoudt MamaYogi zich het recht voor om de activiteit te annuleren. In dit laatste geval vindt volledige restitutie plaats.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Deelname van de cursus is op eigen risico. MamaYogi is niet aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel dat veroorzaakt is of dat verband houdt met deelname aan een cursus bij MamaYogi. Schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door een deelne(e)m(st)er zullen worden verhaald op de deelne(e)m(st)er.

Artikel 10 – Gebruik logo en naam
Voor gebruik van het logo of de naam “MamaYogi” door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@mamayogi.nl

 

Algemene voorwaarden MamaYogi, laatst gewijzigd 13-12-2020.

bottom of page