top of page

Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en gebruiker van deze privacyverklaring is: MamaYogi, Thijs Glorieusstraat 1, 4906JK, Oosterhout, KvK nummer 56444605.

Verwerken persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of u op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Ongeacht de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen is deze privacyverklaring van toepassing.Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan in deze verklaring aangegeven. Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

– Cookies –
Onze website kan gebruik maken van cookies. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u onze website verder wilt bezoeken.

 

– Contactgegevens –
Door een contactformulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren, dan wel in het kader van de overeengekomen activiteiten.

 

Enkel indien wij dit met u zijn overeengekomen of u heeft zich daarvoor aangemeld (opt-in), gebruiken wij uw contactgegevens om u te kunnen benaderen voor nieuwsbrieven, acties of activiteiten. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden (opt-out).

 

– Overige persoonsgegevens –
Indien u deelneemt aan een cursus van MamaYogi dan kan het zijn dat wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen activiteiten en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

 

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider en een website-platform. MamaYogi wordt gehost op het wix.com platform. Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in de bijhorende wix.com databases en applicaties. Alle data wordt op beveiligde servers en achter firewalls opgeslagen. Het wix.com platform is in overeenstemming met de AVG. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij eind-verantwoordelijk.

 

Bewaartermijnen

– Algemeen –
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijze nodig is voor het doel van de verwerking. Voor gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven geldt te allen tijde deze wettelijke termijn.

 

– Specifiek –
Onverminderd de wettelijke bewaartermijnen, gelden de navolgende bewaartermijnen.

Contactgegevens en persoonsgegevens:
Uw gegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat in ons bestand. Indien er langer dan 2 jaar geen contact meer met u heeft plaatsgevonden, dan ontvangt u van ons een bericht met de vraag of u wel/niet ingeschreven wilt blijven staan.

Indien u niet meer benaderd wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven door contact op te nemen met info@mamayogi.nl. Na uw uitschrijving worden uw gegevens verwijderd of vernietigd.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, indien wij dit nodig achten. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op onze website. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

bottom of page